Bi Distant - nod

Digital hållfasthetsmätning sparar tid och pengar åt NCC

-    Vi har sparat mycket tid och pengar genom att använda BI Distant, säger Samuel Tervanen, arbetsledare på NCC sedan fyra år.

Samuel arbetar just nu på ett bostadsprojekt för Familjebostäder i Älvsjö. Det är det andra projektet som han använder BI Distant i och han har nästan svårt att dölja entusiasmen när han beskriver hur det är att jobba med verktyget:

   -    Jag tycker det är superkul med statistik och siffror. Jag har till och med kopplat upp mig med telefonen hemma på kvällarna för att kolla värme- och hållfasthetsutvecklingen på gjutningen.

Webbaserad portal

Det är BI Distant-portalen Samuel beskriver. Där kan man följa hållfasthetsutvecklingen på betongen för att veta när det är lämpligt att riva formen.
När Samuel började jobba i byggbranschen för 17 år sedan var tumregeln att vänta en månad med rivning. Nu, med mätpunkter i betongen och med hjälp av BI Distant-portalen, kan man istället se exakt när det är lämpligt att riva och det kan röra sig om några få dagar istället för en månad. En avsevärd tidsvinst med andra ord.

-    När vi gjöt garaget här i Älvsjö kunde vi riva stämp och rensa undan formmaterial sex månader tidigare än vad vi annars hade gjort. Det hade i sin tur lett till att vi byggt in oss, och inte haft åtkomst till byggnaden och tappat mycket tid.

-    Dessutom har våra konstruktörer haft hjälp av mätningarna med BI Distant. Jag har kunnat leverera hållfasthetssiffror till dem om när det är lämpligt att skjuvstämpa, vilket de knappt behövde göra, så där tjänade vi också tid och pengar. Så det är flera led som tjänar på detta.

Effektivt under vintern

Förutom tidsbesparingen har man också sparat avsevärda summor på kortare hyra av olika typer av formmaterial och dessutom får man en säkrare arbetsmiljö när man bättre vet när det är lämpligt att riva formarna.

Under vintertid har det också visat sig vara effektivt.

-    I januari var det 14 minus, men med värmekabel och täckt form kom vi upp i nästan 50 grader i kärnan, vilket vi inte hade haft koll på utan BI Distant. Vi visste exakt när vi kunde riva även i den kylan.

Så finns det någon nackdel?
-    Egentligen inte. Men man måste såklart kunna räkna en del själv och självklart förstå hur betong fungerar fortfarande, men BI Distant är ett verktyg som gör att man inte jobbar i blindo längre, och de 6 000 kronor per månad som det kostar är snabbt intjänade, avslutar Samuel.

Exempel från BI Distantportalen:

Exempel BI Distant kurva i portalen.

Exempel BI Distant kurva i portalen.

Exempel BI Distant kurva i portalen.