Betongindustri först i Sverige med internationell hållbarhetscertifiering

Betongindustris fem största fabriker har fått Concrete Sustainability Councils (CSC) certifiering på nivån Silver. Det gäller fabrikerna i Malmö, Jönköping, Gävle samt Värtan och Hammarby i Stockholm. 

- CSC är en globalt erkänd hållbarhetscertifiering som nu bekräftar vårt hållbarhetsarbete och visar att Betongindustris produktionsanläggningar uppfyller stränga krav både vad det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och expertis, säger Ebba Örwall Lovén, kvalitets- och miljöchef för Betongindustri. 

Certifieringen ställer bland annat krav på konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan, men också att det finns ett väl utvecklat säkerhetsarbete för medarbetare och besökare samt på goda relationer med lokalsamhället och dess näringsliv. 

Exempel på åtgärder vid Betongindustris fabriker: 

  • Allt processvatten återanvänds i produktionen av ny betong. 
  • All returbetong återanvänds antingen till nya betongblock eller som ballast i produktionen av ny betong. 
  • Fabrikerna använder enbart förnyelsebara bränslen och majoriteten av våra betongbilar samt pumpar körs på biobränsle. 

I certifieringen har även Betongindustris BIO-koncept, som är ett sortiment av klimatförbättrade betongprodukter tillsammans med flera digitala tjänster, varit avgörande. 

- Tack vara denna certifiering får också våra kunder extrapoäng när de bygger enligt BREEAM. Certifieringen är även erkänd av LEED, säger Ebba Örwall Lovén och tillägger:  

- När man anlitar Betongindustri som leverantör ska man inte bara veta att man får en optimerad betongprodukt och förstklassig hjälp av våra erfarna experter, utan också att hela verksamheten arbetar utifrån högt ställda miljökrav och att vi tar ansvar både inuti verksamheten och utanför.  

Om CSC i korthet 

CSC-certifieringssystemet används för att bedöma betongfabriker, cementfabriker och ballasttäkter. Certifieringen syftar till att främja hållbar betongtillverkning och möjliggöra välgrundade beslut i byggandet. CSC-certifikat för en betongfabrik omfattar även leverantörskedjan, som utgör 40 % av den totala poängen.
Mer info om CSC.

Till fabrikssidorna