Heidelberg Materials Sustainability Commitments 2030

Lönsam tillväxt för Heidelberg Materials - koncernen där Heidelberg Materials Betong Sverige ingår - måste också vara en långsiktigt hållbar tillväxt. Det är målet med hållbarhetsstrategin, "Sustainability commitments 2030", som uppdaterats för att stämma överens med dagens föränderliga kund- och samhällsbehov.

Sustainability commitments 2030 är gemensamma mål som alla i koncernen gemensamt ska bidra till. Sex fokusområden har identifierats och inom vart och ett finns konkreta mål och nyckeltal. Genom målmedvetet arbete kommer detta att lyfta oss till en ny nivå när det gäller hållbarhet. 

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet