Lyckad undervattensgjutning 200 meter från Stureplan

Efter 1,5 års planering blev det verklighet. Vildmannen 7, en fastighet i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, fick en ”tätkaka” på 1050 kubikmeter betong gjuten under grundvattennivå – mitt under pågående helgshopping i centrala Stockholm.

-    Planeringen har visserligen pågått i ungefär 1,5 år, men det beror delvis på att det har varit flera entreprenörer iblandade då det har varit en lång och svår process, berättar Benny Cederlid, Account Manager på Betongindustri.

Benny Cederlid tillsammans med Daniel Björkqvist, också Account Manager på Betongindustri, är de som varit huvudansvariga för projektet, men de är långt ifrån ensamma.

Totalt var cirka 300 personer på plats under helgen 27–29 augusti när undervattensgjutningen skedde. Från Betongindustri var 40 personer på plats. Utöver detta fanns även fabrikspersonal och jourpersonal både på plats och i hemmet om något problem skulle uppstå.

För det var den stora farhågan. Utmaningarna var nämligen många.

-    Vi hade ett mycket begränsat utrymme att ställa upp vår utrustning på. Det var planerat att en betongbil skulle komma var 8 och 12 minut till våra två betongpumpar, för att kunna uppfylla kundens önskemål om ett flöde på 55 - 60 kubikmeter per timme, samtidigt som andra leverantörer skulle kunna utföra sitt arbete på samma begränsade yta. Till detta skulle butiker och restauranger kunna hålla öppet där köpsugna stockholmare skulle helgshoppa och äta.

-    Dessutom är fasaden k-märkt så ingen påverkan får ske på den, rabblar Daniel och Benny upp när de får frågan vad som var svårast med projektet.

Flera utmaningar

Men det var inte det enda. Det var också en ovanligt lång – och komplex – rördragning på omkring 130 meter på längsta stället. Fyra rörgator monterades för att ha en beredskap för ett snabbt byte vid stopp för att inte påverka gjutningen för mycket.

I rörgatorna flödade betong mer eller mindre nonstop 24/7 till dykarna, som hela tiden hade radiokontakt med samordnare från Betongindustri vid varje pump, för att informera om flöde och eventuella stopp vid byte av bil, som skedde var 7:e till 8:e minut vid västra pumpen.

Höga materialkrav

Hufvudstaden ställde också ovanligt höga krav på hållfasthet samt betongens sättmått, då det är en ovanlig form av undervattensgjutning.

Kravet involverad även en ”planhet” vilket innebär att betongen skall flyta ut och läggas sig som en plan yta på det slutgiltiga resultatet. Samtidigt fanns problem med slam som behövde pumpas ut under pågående arbete som gav en begränsad gjutfront.

I vanliga fall när man gjuter under vatten så släpper man ut betongen på botten, där betongen ”får hjälp” av vattentrycket att hållas på plats. I det här fallet är det tvärtom. Grundvattnet trycker på underifrån mot ”tätkakan”, som ska hålla emot vattentrycket och som man sedan ska gjuta den vanliga betongsulan på. En klar utmaning som kräver extra hållfasthet.

-    Logistikutmaningen var i princip en mardröm och jag skulle ljuga om jag inte oroade mig ibland innan gjutningen väl skedde, men det funkade utmärkt. Hela kedjan höll under hela helgen tack vare professionalism och bra planering, säger Benny, påtagligt stolt över sina kollegor.

Daniel Björkqvist

Account Manager, Stockholm

Heidelberg Materials Betong Sverige AB Marieviksgatan 25
100 74 Stockholm
Sverige

Benny Cederlid

Account manager, Stockholm

Heidelberg Materials Betong Sverige AB Marieviksgatan 25
100 74 Stockholm
Sverige

Plats

Biblioteksgatan 9
11146 Stockholm (Sverige)

Korta fakta

  • Typ av betong: HydroBI med högre hållfasthet
  • Totalt 215 bilar levererade 1050 kubikmeter
  • Totalt 530 m slang & rör har levererats och monterats
  • Längst rördragning var 130 meter x 2
  • Leverans var 12:e minut till ena pumpen och var 8:e minut till andra pumpen
  • Leveranskrav styrdes efter gjutschema som varierade från 60 kubikmeter/timme ner till 15 kubikmeter/timme, beroende på fas i gjutningen.
  • Tätkakan har en tjocklek på cirka 1,4
  • Gjutningen skedde under grundvattennivå, på ett djup upp emot tre meter och genomfördes med hjälp av cirka 25 specialutbildade dykare
  • Mer om Vildmannen 7

Dykare vid undervattensgjutning i kvarteret Vildmannen, Hufvudstaden 3.

Bild från undervattensgjutning i kvarteret Vildmannen, Hufvudstaden.

Dykare vid undervattensgjutning i kvarteret Vildmannen, Hufvudstaden 2.

Dykare vid undervattensgjutning i kvarteret Vildmannen, Hufvudstaden.

Kvarteret vildmannen, Hufvudstaden, exteriör.