Hög kvalitet börjar med råvarorna

Betong består i huvudsak av cement, ballast, tillsatser och vatten, och egenskaperna hos dessa beståndsdelar styr kvaliteten på slutprodukten. Därför analyseras noggrant varje del vid Betongindustris ackrediterade labb i Linköping.

– Betong är ett fascinerande material, det är formbart till vad som helst och det är beständigt i flera tusen år, en otroligt hållbar produkt, säger Mari Karlsson, produktansvarig på Betongindustri i Linköping.

Mari Karlsson, produktansvarig.

En viktig parameter för den som gjuter betong är att den är lättarbetad och att den rör sig bra i betongformen. Detta påverkas mycket av hur ballasten ser ut när det gäller bland annat kornform, storleksfördelning och mineraluppbyggnad. Vanligtvis består ballasten av sten, grus och sand samt filler av olika typer. Den måste se lika ut vid varje leverans för att betongen ska kännas likadant. Därför mäts inkommande leveranser av ballast på en mängd olika parametrar.

"Ofta blir produkten jämnare när man har stenkross som ballast i betongen eftersom berget vanligtvis är homogent, och det är positivt." 

/Mari Karlsson, Produktansvarig

– Generellt har kontrollerna på ingående material stärkts de senare åren för att säkerställa hög kvalitet på slutprodukten, säger Mari Karlsson.

Preparering av frostprover för frostresistens.

Stenkross för hållbarhet

Ballast, som står för 60-70 procent av slutprodukten, finns både som naturgrus från rullstensåsar och som sten- och bergkross. Vad som används beror lite på vilka naturliga förutsättningar som finns på den ort betongen tillverkas. Fabrikerna ligger ofta nära en grus- eller stentäkt för att minska transportbehovet. Grusåsarna har en viktig funktion för bland annat vattenrening. Därför har användningen av naturgrus minskats successivt och det är krossmaterial som gäller för en miljömässigt hållbar verksamhet. 

– Vi har använt stenkross i över 20 år på Betongindustri. En krossad sten har lite vassare korn än om man har naturmaterial där kornen är mer runda. Då får man ta fram andra recept. Därför är vi noga med att ha uppsikt över kornformen i vårt kvalitetsarbete, för den styr till stor del hur kunden upplever betongen, hur lätt den är att arbeta med. Ofta är produkten jämnare när man har stenkross som ballast i betongen eftersom berget ofta är homogent, vilket är positivt.

Ballast.

Cement med mindre koldioxidutsläpp

När det gäller hållbarhet så har cementen stor betydelse. Vid framställning av cement sker en kemisk process som släpper ut koldioxid. Dessutom krävs bränsle för att värma upp cementugnen till 1 450 grader. Det här är något som cemenindustrin jobbar hårt med. Branschens stora aktörer arbetar mot visionen att all betong ska vara klimatneutral senast år 2045. En del av lösningen är att ersätta delar av cementen med andra råvaror.

– Då blandar vi i en viss andel tillsatsmaterial som flygaska och slagg från ståltillverkning istället för cement. För varje kilogram cement som ersätts med flygaska eller slagg minskar utsläppen.

Redan i leveransen från Cementa innehåller cementen inblandning av flygaska som är en restprodukt från kolkraftverk. Den inblandningen kan sedan ökas ytterligare. Då tas prover så att hållfastheten är minst lika bra som innan inblandningen. Kvaliteten och funktionen till kunden får aldrig påverkas. 

Bättre arbetsmiljö

Tillsatsmedel är ett annat område där det hänt mycket de senaste åren, både vad gäller flytmedel och stabilisatorer. De ger betongen bättre konsistens och robusthet. Kunderna får jämnare kvalitet och tillgång till ett bredare spektrum av funktionsbetonger med speciella egenskaper.

- Ett bra exempel är självkompakterande så kallad SKB-betong som inneburit en dramatisk skillnad för dem som arbetar med den. När du häller ut den behöver du inte vibrera betongen för att den ska fylla ut ordentligt. Du slipper de här vita fingrarna du fick av vibrationerna och slipper ont i axlarna efter att ha dragit vibrostaven upp och ner i en väggform. Arbetsmiljömässigt är det en fantastisk skillnad som det är fint att vi kunnat bidra till, säger Mari Karlsson.

Se fler bilder nedan. 

 

FAKTA
  • För att hålla en jämn kvalitet mäts inkommande leveranser av ballast regelbundet vid våra betongfabriker och laboratorier. Då tittar vi på:

  • Kornfördelning
  • Kornform
  • Fukthalt
  • Vattenabsorption
  • Korndensitet
  • Petrografisk analys av vilka mineraler och byggstenar  

Läs mer om våra olika betongprovningar inom funktionen Teknik & provning. 

Läs även artikeln: "Konsten att välja rätt bland 3 000 sorters betong".

Labb Linköping-4. Provning av korndensitet på ballast för att säkerställa att rätt volym på färdig betongmassa levereras.

Labb Linköping-3. Bindetidsprovning med Vicatnål.

Labb Linköping-2. På Betongindustri provas många tryckhållfasthetsprover per år för att säkerställa betongkvaliten.

Linköping. Tony Ljungberg och Mari Karlsson diskuterar framtidens ballast.