Konsten att välja rätt bland 3 000 sorters betong

Betong är inte bara en grå massa som stelnar och blir hård. Den finns i många olika varianter för att passa i värme och kyla, i luft och vatten och för omgivningens alla påfrestningar. Heidelberg Materials har drygt 3 000 sorter och med rätt vägledning finns alla möjligheter att verkligen hitta den bästa betongen för varje tillfälle.

Det är mycket som påverkar vilket val av betong som är det rätta vid varje givet tillfälle. Det bygge som var planerat till sommaren kanske sker mitt i vintern och då blir det stor skillnad på vilka tillsatsmedel som måste användas för att betongen ska fungera på bygget.

– Vi är experter på betong, det gör att vi kan upptäcka sådant som andra i processen kanske inte lägger märke till, säger Tobias Sandström, teknisk säljare på Heidelberg Materials. 

Tobias Sandström.

Vi jobbar med plus minus tio minuter på våra leveranser och det är väldigt unikt om du jämför med andra branscher som talar i termer av: vi kommer mellan klockan 7 och 17.

/Tobias Sandström, teknisk säljare. 

Den som konstruerar en byggnad tittar på laster och ställer sig frågor som till exempel: är det vindlaster, hur högt ska vi bygga? Men det kan finnas ytterligare faktorer som bör vägas in, och det kan ibland leda till att den kvalitet som konstruktören föreskrivit kan behöva ändras när man lägger ihop alla förutsättningar.

– Då använder vi vår erfarenhet i samråd med kunden för att skapa en rättvis bild. Med erfarenhet och kompetens kan jag ställa frågor och följdfrågor för att hitta rätt betongkvalitet och ge kunden en rättvisande offert på den leverans de behöver, säger Tobias Sandström.

Lösningen på kundens utmaning

Vi tänker oss en betongtrappa som är ansluten till vatten. För att den ska hålla att gå i behövs en relativt svag betongkvalitet. Men så vill kunden att trappan ska hålla i hundra år och den ska halkbekämpas med salt vintertid, något som är väldigt aggressivt.

– Då inser jag att den inte kan gjutas med tänkt betongkvalitet. Ska jag då offerera det kunden frågar efter eller det kunden verkligen behöver? Kunden kanske har fått pris på den billigare betongen av en annan leverantör. I det läget talar jag med kunden och erbjuder mitt kunnande för att kunden ska få rätt produkt till rätt pris.

Två av de viktigaste frågorna när du ska välja betong är: vad ska du göra med betongen och när ska du göra det? Det finns olika hållfasthetsklasser för att betongen ska klara att bära upp sig själv och den belastning den ska bära. Men så måste du veta var den ska vara. Inomhus eller utomhus, kommer den att komma i kontakt med ämnen som till exempel klorider?

– Du måste sätta in den i rätt exponeringsklass och det är alltid de tuffaste kraven som gäller. Alla leverantörer kan bena ut vilken betongsort det ska vara, sedan fälls avgörandet av den som har lösningen på kundens utmaning. Det kan vara allt från att rekommendera pumpning av betongen när det är effektivare till att föreslå glättad betong så att kunden slipper slipa, säger Tobias Sandström.

Kundens partner i miljöarbetet

– Vi har stort fokus på hållbarhet och vi vill bli en partner i våra kunders resa mot ett hållbart byggande. Om vi till exempel tar Stockholms stad, där kör vi på miljöbränsle och byter ut vår lastbilsflotta kontinuerligt för att hänga med och klara kraven. Vi är lyhörda för kundens önskemål att ha en bättre miljöprofil. Om kunden vill köra på miljöbränsle, eller späda ut cementen för att nå ett bättre miljöresultat så kan vi erbjuda det och vi kan räkna på det.

Färskvara som sätter press

Betong är en färskvara. Det ställer speciella krav på leveransen. Den ska härda, och den processen är igång redan när lastbilen lämnar fabriken. Kommer du för sent har betongen redan härdat. Och där är det mycket som påverkar. Är det kallt ute då har du mer tid på dig, är det varmt har du mindre tid. Du måste ta hänsyn till trafik och temperatur.

– Vi jobbar med plus minus tio minuter på våra leveranser och det är väldigt unikt om du jämför med andra branscher som talar i termer av: vi kommer mellan klockan 7 och 17.

Det är en stor utmaning i Stockholmstrafiken. Hur många bilar måste vara igång för att vara i Bredäng klockan 8, klockan 8.15, klockan 8.30 och så vidare med förarnas pauser och annat inberäknat?

Säkrare leverans med flera fabriker

– Vi har många fabriker och det är en styrka. Om det blir problem i en fabrik så kan vi leverera från en annan, eller om det är trafikstockning från ett håll så kan vi leverera från ett annat håll. Vi har ungefär 200 leveranser dagligen i region Stockholm. Och vi finns representerade längs E4-an med ett trettiotal fabriker från Östersund till Helsingborg.

Många gånger får Heidelberg Materials jobben för att företaget klarar av logistiken och kan få fram rätt leveranser i rätt tid.

– Vi har kapaciteten och kompetensen för att kunden ska få den betong de behöver i den mängd de behöver när de behöver den, säger Tobias Sandström.

 

Terminal 2 Arlanda var speciellt då betongkraven var hårda på med avseende på klorider (XD3) och frys (XF4) enligt bronorm. Den var ingen traditionell armering utan 35 kilo stålfiber. Projektet löpte genom alla våra årstider vilket i sig ställer höga krav på utförandet då betongen i sig skapar ett kort arbetstidsfönster att få till ytorna på, samtidigt som väderleken ställer stora krav på åtgärder och pareringar under själva leveransen.
– Det var ett sådant projekt där man blir stolt när de inblandande förstår komplexiteten och samarbetet fungerar i alla led! säger Tobias Sandström.

Läs mer om vårt produktsortiment.