Fem frågor om kvalitet till Jonas Axeling, marknadschef

Hur är ditt arbete kopplat till produktkvalitet?
I min roll som marknadschef är det viktigt att sätta sig in i våra kunders vardag och på så sätt få en förståelse för de utmaningar de står inför. En tydlig bild av behoven hos våra kunder skapar förutsättningar för att vi internt kan arbeta med, och utveckla, rätt saker.

Genom att hitta effektiva lösningar kan vi hjälpa våra kunder och tillsammans bli konkurrenskraftiga. Det kan till exempel vara att identifiera behovet av nya funktionsbetonger eller digitala hjälpmedel som främjar den slutliga produktkvaliteten. 

Hur påverkar Betongindustris arbete slutproduktens kvalitet? 
Vi har en stor produktflora med betong för de allra flesta tillfällen. Bland annat ett flertal funktionsbetonger som utvecklats med specifika egenskaper som är särskilt lämpade för olika typer av applikationer och bidrar till en hög kvalitet hos slutprodukten.

Vi arbetar även med utbildning av våra kunder samt föreskrivande led i hur de ska arbeta med våra produkter för att slutproduktens kvalitet ska bli så bra som möjligt. 

Har det hänt några intressanta förändringar vad gäller produktkvalitet senaste åren?
Vi har gemensamt med våra kunder börjat fokusera på ”rätt kvalitet” för att på så sätt undvika överkvalitet som ofta kan resultera i onödigt hög klimatpåverkan.

Vad har ni för verktyg för att påverka produktkvaliteten? 
Ett verktyg som nått stor framgång är vårt koncept för uttorkning av betong, BIDry. Konceptet innebär förenklat att vi gör en prognos av uttorkningsförloppet och utifrån den kan rekommendera en uttorkningsprodukt i rätt kvalitet. 

Hur tror du att våra produkter står sig i kvalitet om tio år?
Inom Betongindustri har vi en lång tradition av att satsa på utveckling av nya produkter och hjälpmedel för att skapa mervärde åt våra kunder. En avgörande faktor är också våra engagerade medarbetare som varje dag löser våra kunders behov och utmaningar i stort och smått. Att skapa en bra samverkan med våra kunder i kombination med en innovativ produktflora tror jag är nyckeln för en god kvalitet på slutprodukten.