Betong - världens viktigaste byggmaterial

Betongen är en grundpelare i samhällsbyggandet och en förutsättning för bostäder, infrastruktur och offentliga byggnader. Betong är ett material som klarar av tuffa klimat och som spelar en viktig roll i ett hållbart byggande — i dag och i framtiden.

Se filmen om betong

Soluppgång

Betong - världens viktigaste byggmaterial