Betongindustri levererar betong till såväl privatpersoner som små och stora företag.

Välkommen att kontakta oss för frågor eller offert!

Vad är betong?

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betongen är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

Betongens egenskaper säkrar ett långt liv

Betongen har många egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial. Den ger konstruktioner som är hållfasta och beständiga. Hus som står emot extrema väder. Vägar och järnvägar som håller ihop och länkar samman människor i städerna. Sjukhus, skolor och infrastruktur som är grundfunktioner i vårt samhälle.

Betongen har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning. Den absorberar värme under dagen som sedan avges långsamt under natten. På så vis regleras inomhustemperaturen på ett effektivt sätt. Betongkonstruktionen kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner. Den står emot slitage, brand och fukt.

Vad är betong och cement?

Betong består till största delen av sand och grus eller bergkross som blandas med vatten och cement. Cement är ett  som är ett finmalt pulver med en sammanbindande funktion. Efter att den flytande betongen härdat är konstruktionen klar att användas.

Cirkeln är sluten

Betong är ett material som håller länge, och det är också möjligt att återvinna och återanvända när det tjänat sitt primära syfte. Med en inneboende styrka och bindningsförmåga kan betongen återanvändas i olika sammanhang, till exempel för vägkonstruktioner. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att återvinna materialet.

Soluppgång

Betong - världens viktigaste byggmaterial

Kontakta oss

Vi levererar betong till såväl privatpersoner som företag. Välkommen att kontakta oss för frågor eller offert!

Hör av dig!

Hållbarhet

Vårt mål är betong för ett klimatneutralt byggande.

Läs mer