Stålfiberarmerad betong

Med hjälp av stålfiberarmerad betong kan du gjuta konstruktionsdelar med god sprickfördelning och samtidigt minska på armeringsarbetet.

Sprickfördelande förmåga

Stålfiberarmerad betong är en tillverkningskontrollerad betong som innehåller stålfiber. Du får en betong med god sprickfördelande förmåga. Därmed minimerar du risken för att oönskade sprickor uppstår. För vissa konstruktioner kan stålfiberarmerad betong även bidra med lastupptagning.

Mindre armeringsarbete

Stålfiberarmerad betong kan helt eller delvis ersätta konventionell armering, vilket gör att du kan minska armeringsarbetet. Det medför bland annat ett enklare gjutningsförfarande. Betongens kvalitet och mängden stålfiber anpassar du efter projektets förutsättningar. 

Teknisk Kundservice hjälper dig gärna med tips och råd.

Användningsområden

  • Där du eftersträvar god sprickfördelning
  • Plattor på mark
  • Industriplaner
  • Pågjutningar

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!