Uppsala

Lefflersgatan 4
 754 50 Uppsala
Tfn till fabrik: 018-10 28 18

Robin Eriksson

Fabrikschef Uppsala

Heidelberg Materials Betong Sverige AB Lefflersgatan 4
754 50 Uppsala
Sverige

Micael Nilson

Account Manager Stockholm/Uppsala

Heidelberg Materials Betong Sverige AB Marieviksgatan 25
100 74 Stockholm
Sverige

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna