Skandionkliniken

Skandionkliniken är Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protoner.
 Kliniken består av klinik-, administration- och strålningsdelar, samt hotell och restaurang.
Byggnaden är specialutformad för att klara de höga kraven på strålning. Väggarna är 3,7 m tjocka och gjutna i järnmalmsbetong, taket 4,1 m tjockt.

Betongindustris åtagande

Drygt 300 m³ järnmalmsbetong med en vikt på ca 3800 kg/m³. Järnmalmen levererades med tåg till Uppsala från Malmfälten i norr.

Gjutningen pågick i 20 timmar i sträck av järnmalmsbetongen.

Projektägare: Akademiska Hus

Entreprenör: NCC
Betongindustris åtagande: 14 000 m³ betong varav 300 m³ järnmalmsbetong
Levererande distrikt: Stockholm

Plats

Skandionkliniken Von Kraemers allé 26,
752 37 UPPSALA (Sverige)