Sergelstorg fontänen

Sergelstorgsfontänen är en av Stockholms mest kända fontäner. Den stod klar 1968. Sedan år 2000 ingår Sergels torg med fontänen i en miljö av riksintresse för kulturmiljövården.
 
I fontänbassängen finns ett stort antal större och mindre fontäner. En speciell finess är 64 runda, glasade öppningar i bassängen genom vilka man kan betrakta fontänerna från Sergelarkaden underifrån. Det dröjde till 1974 innan fontänens accent var på plats, Kristallvertikalaccent, en glaspelare, belyst från insidan och ritad av skulptören Edvin Öhrström.

Betongindustris åtagande:

Betongindustris åtagande (en arbetsberedning) i det projektet var kring gjutmetodik, leveranssäkerhet både vad gäller betongbilar och pumpar, men även att säkerställa att få fram mer pigment ifall den beställda mängden skulle utökas under gjutningen.

Personal var även närvarande under stora delar av gjuttiden, ifall något oförutsett skulle inträffa, som beslutsstöd till arbetsledningen på plats.

Projektägare: Stockholm Stad

Entreprenör: NCC
Betongindustris åtagande: Grönfärgad betong 250 m³ som gjöts i en etapp.
Levererande distrikt: Stockholm

Henrik Carlsson

Försäljningsansvarig Södra Stockholm

Heidelberg Materials Betong Sverige AB Marieviksgatan 25
100 74 Stockholm
Sverige

Plats

(Sverige)