Betongbil i trafik på vintern

Säsongstipset: Betongvintern stundar - så gör du

Snart stundar Betongvintern i många delar av vårt avlånga land.  

För du känner väl till att redan när dygnsmedeltemperaturen faller under +5°C anses den så kallade betongvintern ha anlänt. Betongvintern är därmed oftast betydligt längre än det vi vanligen kallar vinter.  

Betongvinter innebär många utmaningar… 

Konsekvensen av en kyligare omgivning är att betongtemperaturen sjunker hastigare än normalt, vilket resulterar i att hållfasthetsutvecklingen fördröjs.

Detta kan till exempel medföra att formrivningskraven inte nås i tid, eller att väntetiden vid glättning blir lång. I vissa fall kan betongen till och med frysa, vilket kan leda till bestående skador i betongkonstruktionen.

…men det finns lösningar 

Idag finns det dock moderna verktyg för den som vill säkerställa att rätt hållfasthet uppnås i rätt tid eller för att säkerställa att betongen inte fryser. 

På det här viset kan du få förutsättningar att utnyttja formparken mer effektivt. Kunskaper om när formar kan rivas eller stämp flyttas och, framförallt, att arbetsmomenten är säkra att påbörja.

Fler tips 

För att undvika att betongen kyls ned i ett tidigt skede krävs att särskilda åtgärder vidtas. Vi rekommenderar dessa åtgärder för några vanliga konstruktionstyper:

Platta på mark

 • Övertäckt form med presenning samt uppvärmd, därmed hålls formen fri från snö och is vid gjuttillfället.  
 • Motgjuten yta bör hålla minst 5°C vid gjutning. 
 • Om möjligt, täck betongytan snarast möjligt för att påskynda tidpunkt för glättning.. 
 • Täckningen ska vara högvärdig, vilket innebär minst 10 mm betongtäckningsmatta av t ex Polyeten.  

Mellanbjälklag 

 • Förvärmning innan gjutning är särskilt viktigt vid gjutning mot plattbärlag eller håldäck. 
 • Värmning bör utföras genom värmning underifrån. 
 • Starta värmningen i god tid innan gjutning för att säkerställa att motgjutningsytan temperatur uppnår minst 5°C i samband med gjutning. 
 • Nygjuten betong ska täckas med högvärdig täckning i tidigt skede, direkt efter slodning.

Foggjutning bjälklag

 • Snö och isfria fogar före gjutning.
 • KöldBI härdar ned till -15°C utan tillförsel av värme.
 • Värmekabel för att höja betongens temperatur och därmed förbättra betongens hållfasthetsutveckling.
 • Viktigt att nygjuten betong täcks för att minska risken för uttorkningskrympning och vidhäftningsproblem.

Väggar

 • Välisolerade formar ska användas.
 • Motgjuten yta i botten bör förvärmas till minst 5°C.
 • Snö och isfria formar.
 • Täck formtoppen direkt efter gjutningen.
 • Värmetrådar eller liknande, kan med fördel användas i formen.

Skalvägg

 • Motgjuten yta i form samt i botten bör förvärmas  till minst 5°C.
 • Snö och isfria formar.
 • Täck formtopp och väggar direkt efter gjutningen med presenning eller liknande
 • Tillför värme till vägg.

Förslag på betongval:

Dessa produkter kan väljas var för sig eller i kombination, med hänsyn till rådande temperatur och väderlek. Konsistens för betong under vintertid rekommenderas maximalt S4.