Rätt golv ger stora miljövinster

Det är enklare än du tror att minska ditt klimatavtryck. Bara genom att välja rätt golv från början kan du använda en klimatförbättrad betong eller betong med högre VCT (vattencementtal) och därmed avsevärt minska koldioxidutsläppen.

Det här är möjligt genom att vissa limfria och löslagda golv medger läggning vid högre restfukt i betongen, vilket i sin tur innebär att du kan använda betong med lägre andel cement och därigenom minska betongens koldioxidavtryck.

En annan bonus är att golvet kan installeras tidigare vilket kortar byggtiden avsevärt.

- Modern betong kräver moderna golvsystem, säger Jonas Palmgren, VD på Forbo Flooring. Våra limfria och löslagda plastgolv, som klarar förhöjd restfukt, finns på marknaden sedan ett par år och möjliggör för entreprenörer att både använda klimatförbättrad betong med högre VCT samt att kapa uttorkningstiderna.  

Kräver ingen limning 

Genom att använda limfria och löslagda golv kan du alltså börja lägga dem tidigare i uttorkningsförloppet; redan vid 93 procents relativ fuktighet (RF) jämfört med om du använder ett traditionellt limmat tätt plastgolv som kräver 85 procents RF, och då uttorkningsförlopp för betong är exponentiellt avtagande kan alltså byggtiden reduceras väsentligt.

En annan stor fördel med golv som inte kräver lim, är att man slipper risken att emissioner kopplade till alkalisk nedbrytning av mattlim (förtvålning) uppstår. 

Fukten diffunderar 

Den fukt som betongen avger efter att golvet har installerats tränger (diffunderar) rakt igenom golvet. Det leder till att golvet kan installeras på stora ytor och att betongen kan fortsätta sitt uttorkningsförlopp genom diffusion efter installation. Man kan jämföra det med ett funktionsplagg som vädrar ut fukten.

Vissa andra typer av löslagda golv ska sockelventileras. Det betyder att fukt pressas till golvets kant genom att man går på mattan. Denna process slipper man med den här typen av löslagda golv.

Hur brukar man göra?

Traditionella täta golvmattor limmas mot underlaget, oftast med vattenbaserade lim på en avjämningsmassa. Uttorkningskraven gör att golvbjälklag ofta gjuts med betong som innehåller mer cement än hållfasthetskraven gör gällande, då cement förbrukar vatten vid härdning, det vill säga vid självuttorkning. Ju mer cement man har i betongen, desto kortare uttorkningstid har logiken varit.

Eftersom tillverkningen av cement driver koldioxidutsläppen för betong leder detta till förhöjda klimatutsläpp.

För att lägga limmade täta plastgolv används betong med mycket lågt VCT, ner mot 0,35, för att betongen ska hinna torka.

Om man istället väljer ett limfritt och löslagt golv avsett för betong med högre restfukt så kan man använda en klimatförbättrad betong med väsentligt högre VCT, till exempel 0,55. Det innebär att mängden cement i betongen blir betydligt lägre, vilket i sin tur medför ett lägre koldioxidutsläpp. Reduktion med  1) 130 kg CO2-ekvivalenter/m3 eller mer är fullt rimligt*.

Det finns också andra fördelar

- Löslagda golv är lätta att tillfälligt lyfta för till exempel besiktning, underlaget är oskadat då vi inte limmat och kan återanvändas när golvet skall bytas ut som dessutom direkt återvinns i våra fabriker utan resurskrävande separation av golv, lim och avjämningsmassa, tillägger Jonas Palmgren.Faktaruta  

Varför väljer inte fler limfria golv då?
- Det finns en viss konservatism inom bygg- och golvbranschen, fyller Jonas Rothén, teknisk chef på Forbo Flooring, i. Vi är nu ute och informerar om de nya möjligheter som finns men sådant tar tid. Designen har också varit en begränsning. Hittills har vi erbjudit mycket begränsade val i färger och formgivningar, men med vår senaste kollektion kan vi nu erbjuda 94 olika formgivningar.  

Baserat på tidigare erfarenheter finns även en osäkerhet bland beställare om hur formstabilt ett löslagt golv som rullvara kan vara. Tidigare provade löslagda golv har haft problem. Speciellt inom äldreboenden och sjukhus; där man flyttar tunga sängar utsätts golvet för stora sidobelastningar med risk för vågbildning i golvmattan.

Så hur bra håller de då? 
- Det är en rimlig fråga. Modul’Up är dock konstruerat med dubbla bärare och tejpas dessutom i uppviken så det har fungerat mycket bra. Vi har idag flera referensprojekt som efter ett par år i drift bevisar detta. Både i Sverige och i Frankrike där inte minst sjukvård har blivit en stor framgång, svarar Jonas Rothén.

Betongen utvecklas

- Betongindustri har en ambitiös vision och utvecklas i snabb takt med högt ställda mål för att möta klimatutmaningen, men för att mål skall bli verklighet är som synes materialleverantörer beroende av varandra i ett komplett system avsedda att fungera tillsammans, säger Jonas Carlswärd, chef för teknik och provning på Betongindustri och lägger till; vi välkomnar samverkan med leverantörer som Forbo som investerar i nya möjligheter till effektivare och klimatsmartare byggsystem.

* Skillnad i koldioxidutsläpp mellan betong med vct 0,35 (365 kg CO2/m3) och betong med vct 0,55 klimatförbättrad steg 1 (230 kg CO2/m3) .  Källa:  Svensk Betong 

Jonas Carlswärd

Chef Teknik & Provning

Faktaruta

  • Plastgolv är det vanligaste golvet i offentliga byggnader. 
  • Totalt läggs 7 miljoner kvm plastgolv/år i Sverige 

Exempel på produkter 

Referensprojekt

Samlade artiklar från vår kunskapsbank. Välkommen!
 

Allt om betong