Nygjutet nr 2 2015

Alla har rätt till en säker arbetsplats!

Inom HeidelbergCement finns ett tydligt fokus på hälsa och säkerhet. Den 21-27 september i år höll Betongindustri sin årliga Safety Week. Under den veckan satte man strålkastaren på säkerhetsarbetet i hela företaget. På alla arbetsplatser deltog medarbetare i aktiviteter med fokus på arbetsmiljön. Arbetet innefattade även entreprenörer och leverantörer.
– Att detta arbete ger resultat visas inte minst genom att antalet arbetsplatsolyckor har mer än halverats under de senaste åren. Vår målsättning är en nollvision som innebär att våra arbetsplatser ska vara helt skadefria. En förutsättning för att nå våra högt uppställda mål är att vi alla engagerar oss, bryr oss om varandra och tar ansvar för hur vi beter oss på våra arbetsplatser, berättar Gabriella Östlund, HSE-rådgivare. 

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande faktorer för att minimera riskerna för arbetsplatsolyckor. Därför pågår flera aktiviteter som ska ge våra medarbetare relevant utbildning i hälsa, säkerhet och miljö (HSE). Både tekniska och organisatoriska förbättringar har tidigare införts och utvecklats under veckan, såsom trafikplaner för anläggningarna och maskinsäkerhet. 

Som avslutning på Safety Week genomfördes Produktionsdagen. Ett, namnet till trots, tvådagarsevent där all fabrikspersonal samlades till genomgång på Nova Park Knivsta utanför Stockholm. En av dessa dagar avsattes till säkerhetsfrågor. Då diskuterade och enades man om hur säkerhetstänkandet och de nya reglerna ska implementeras i den dagliga verksamheten. Under årets produktionsdag låg fokus på skyddskläder, maskinskydd och säkert underhåll av maskiner.

Ladda ner