"Med trailerbilarna kan vi halvera antalet fordonstransporter"

– Vi satsar alltid på den senaste tekniken i våra fordon, och med de nya trailerbilarna kan vi halvera antalet fordonstransporter, säger Björn Johansson, transportchef på Betongindustri.

Björn Johansson, transportchef Betongindustri.

Betongindustris affär består av två tätt sammanlänkande delar: dels försäljning och tillverkning av rätt betong för ändamålet, och därefter att kunna leverera ut den i rätt tid. Fordon och logistik spelar en stor roll för företagets framgång.

Betongindustri har idag 88 betongbilar och 56 pumpar.

– Transporterna är navet i vår verksamhet och vi förnyar vår flotta hela tiden. Vi satsar på den senaste tekniken när vi nyinvesterar i fordon, och vi kör alltid på så mycket miljöklassat bränsle som möjligt, säger transportchef Björn Johansson.

Bränslealternativen har varierat under årens lopp. Just nu är det HVO-bränsle som är det miljöriktiga valet. Men det är ett bränsle som det ser ut att kunna bli brist på, tillägger Björn Johansson. Han räknar med att det kommer nya alternativ framöver.

Unika i branschen

En klar styrka uppvisar Betongindustri när det gäller leveranser av stora volymer betong, då de får möjlighet att använda trailerbilarna. Det är en dragbil med en nio och en halv meter lång trailer, och en nästintill fördubblad lastningsvolym för betong. Betongindustri har idag fyra trailerbilar och kommer snart ha utökat med ytterligare nio stycken.

Trailerbilarna halverar direkt antalet fordon på vägarna, och minskar på samma vis utsläppen.

– Det är ett riktigt effektivt alternativ, som jag hoppas att vi får möjlighet att använda mer utav, säger Björn och nämner samtidigt hur olika vägar skiljer sig i form av bärighet, och att det också behöver beaktas vid planeringen av logistiken.  Ju bättre vägar, desto mindre fordonstranporter.

Björn Johansson menar att Betongindustri kan göra mycket själva, men vissa saker påverkas från myndigheter och politiken, exempelvis hur bränslen beskattas och subventioneras, och hur vägnätet underhålls.

Föraren en nyckel

Skillnad kan också skapas genom medveten och planerad körning för den som sitter bakom ratten.

– Vi har gjort tester som visar att det blir en betydande minskning i bränsleförbrukning genom att köra på rätt sätt, det vill säga en lugn och planerad körstil. Och det är något man ständigt behöver påminna sig om, som förare i en många gånger hektisk vardag med tuffa leveranskrav. Här är våra medarbetare med och gör skillnad i sitt dagliga arbete – här kan var och en påverka, avslutar Björn Johansson.