Exempel på balkprov i maskin där böjdragprovning utförs.

Heidelberg Materials kan nu erbjuda böjdragprovning

Sedan en tid tillbaka är Heidelberg Materials Betong Sverige ackrediterade att utföra böjdragprovning av stålfiberarmerad sprutbetong. En alltmer efterfrågad tjänst. 

Det har varit en dröm jag haft att få arbeta med detta, säger Mari Karlsson, produktkvalitetchef på Heidelberg Materials Betong Sverige.  

Stålfiberarmerad sprutbetong används främst vid tunnelbyggen och är en färdigblandad, förstärkt sprutbetong avsedd för våtsprutning som ger stor seghet och hög hållfasthet. Det är dessa egenskaper man provar med böjdragprovning. 

Tryckprovning har vi kunnat göra under lång tid, men nu kan vi också utföra böjdragprovningar vilket vi velat erbjuda våra kunder länge. Tidigare har nämligen bara ett fåtal andra aktörer kunnat utföra dessa tester, förklarar Mari. 

Så går böjdragprovning till 

Kunderna börjar med att spruta in den stålfiberarmerade sprutbetongen i en rektangulär låda där betongen får stelna/härda. 

Lådan skickas sedan till Heidelberg Materials laboratorium i Linköping där testerna utförs. 

Efter ankomst till laboratoriet sågas ett antal balkar ut från sprutbetongblocket. Vid provningen placeras balkarna på rullager varefter ett tryck anläggs i två punkter. Sedan mäter man lastkapacitet samt så kallad residualhållfasthet, det vill säga fiberbetongens förmåga att bära last efter uppsprickning. Resultaten noteras i en rapport som skickas till kunden. 

Testerna utförs löpande under byggnation i enlighet med aktuella krav och specifikationer. 

Genom att det är kunderna som sprutat i betongen i lådorna blir provningen både ett test av själva sprutbetongen i sig, samt i viss mån av riggen som sprutar betongen. Produkt och utförande testas alltså samtidigt, lägger Mari till. 

Växande behov 

Den ökande efterfrågan på sprutbetong som kommer av de stora infrastrukturprojekt som pågår har lett till långa ledtider och ett högt tryck på de andra externa laboratorierna som erbjuder dessa provningstjänster. 

Vi är experter på sprutbetong och har levererat hundratusentals kubikmeter de senaste åren, bland annat till Förbifart Stockholm säger Jonas Axeling, marknadschef på Heidelberg Materials Betong Sverige. Att vi har stärkt vår tekniska expertis och tjänsteutbud genom att bli ackrediterade för böjdragprovning är ett naturligt steg för ökad kundservice vilket vi hoppas ger våra kunder ökad konkurrenskraft.


Maskin för böjdragprovning.

Jonas Carlswärd

Chef Teknik & Provning