Förbifart Stockholm: totalt 18 km tunnel

Förbifart Stockholm, den nya sträckningen av E4 väster om Stockholm, har pågått i flera år redan och kommer fortsätta ända till 2030, men redan 2025 kan huvuddelen av betongleveranserna vara klara. Betongindustri har varit med hela vägen. 

- Vi har hållit på sedan minst 2016 med betongleveranser till Förbifart Stockholm, säger Mattias Sörelind, regionchef Stockholm/Uppsala på Betongindustri. 

Det har blivit mycket betong sedan dess. Betongindustri har nämligen 70 procent av sprutbetongjobben till huvudtunnlarna på totalt 18 kilometer, som är uppdelade på sex entreprenader. Till det så levererar vi till trafikplatser där det är brodelar, betong-tråg och tunnel. Dessa projekt ligger på omkring 50 till 80 tusen kubikmeter betong. 

- Vi har dessutom precis vunnit en ny upphandling på en betongtunnel nära Kungens Kurva i Skärholmen söder om Stockholm, på totalt 15 - 20 tusen kubik, vilket är kul, lägger Mattias Sörelind till. 

Internationell och komplext projekt 

Förbifart Stockholm är ett extremt komplext projekt. Inte bara tekniskt utan även organisatoriskt, då det är många internationella entreprenörer inblandade: Hochtief från Tyskland, Subterra från Tjeckien, Implenia från Schweiz, Züblin/Strabag från Tyskland/Österrike, Veidekke från Norge bara för att bara nämna några. Dessutom är de stora svenska bolagen som NCC och Skanska med. 

- Ja, vi jobbar med de flesta av dessa entreprenörer och det fungerar väldigt bra får jag säga, trots vissa språkförbistringar och missförstånd ibland. Men de är samtliga väldigt professionella och lösningsorienterade så allt har flutit på bra, menar Mattias Sörelind. 

Sprängningar dygnet runt 

Sedan har det inte alltid varit lätt. Att jobba med sprutbetong i ett sådant här avancerat projekt ställer tuffa krav. 

Till exempel: när en sprängning har skett i en tunnel vill man spruta betong så fort som möjligt av säkerhetsskäl. Det innebär att Betongindustri i princip har haft beredskap dygnet runt för att snabbt komma iväg och spruta med extremt kort framförhållning. Det gör det svårt att planera och skapar stress vilket ökar risken för olyckor. Dock har inga allvarliga olyckor inträffat kopplat till våra leveranser. 

Tunneljobb på förbifart Stockholm. Foto: Daniel Björkqvist

- Tack vare hög säkerhetsmedvetenhet har vi klarat oss från olyckor, men haft några få tillbud. Varje delentreprenad anordnar egna säkerhetsutbildningar och det finns strikta förhållningsregler vad det gäller arbete på Trafikverkets arbetsplatser, men det finns även välutvecklat säkerhetsarbete hos respektive entreprenör utöver det vi själva bedriver, avslutar Mattias Sörelind. 

Hållbarhetskrav och livslängd 

Enligt Trafikverket ska infrastrukturen vara klimatneutral senast 2045. Det leder till hårda hållbarhetskrav redan nu. Dessa krav ska vägas mot deras krav på tunnlarnas livslängd som ska vara 120 år. Det är svårt, men Betongindustri vidtar de åtgärder man kan utefter givna förutsättningar. Förutom krav på själva betongen använder Betongindustris fordon HVO bränsle och andra alternativa bränslen för att minska påverkan på klimatet. Dessutom kommer el-betongpumpar användas i tunnlarna, både för att minska klimatpåverkan, men även för att förbättra arbetsmiljön för alla inblandade. 

Faktaruta: 

Kort om Förbifart Stockholm 

E4 Förbifart Stockholm är en 21 kilometer lång ny sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 kilimeter går drygt 18 kilometer i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030. 

Mattias Sörelind

Regionchef Stockholm/Uppsala

Heidelberg Materials Betong Sverige AB Marieviksgatan 25
100 74 Stockholm
Sverige