Craftor bygger med Powercrete®

Powercrete® är en specialbetong med lågt termiskt motstånd. Det gör det lämpligt att använda som fyllnadsmaterial kring högspänningskablar när man vill undvika den kapacitetsförlust av kraftöverföringen, som uppstår på grund av värmen som genereras i kabeln.

Genom att Powercrete® har ett lågt termiskt motstånd kan man leda bort värmen effektivt från kablarna vilket gör att ledningstemperaturen minskar, som i sin tur förhindrar att jordkablarna överhettas och därmed ger en ökad effektkapacitet.

Fördelarna med Powercrete® för högspänningskablar

Peter Jonsson, projektledare på Craftor

– Man kan jämföra med att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, säger Peter Jonsson, projektledare på Craftor, som är specialiserade på kraftanläggningar upp till 400 kV. Det hela går ut på att undvika så kallade Hotspots som begränsar och dimensionerar överföringen. Det är kabels svagaste länk oavsett hur bra man gör resten.

Djupet kabeln ligger på påverkar mest. Ju djupare desto större risk för ”Hotspots”.

En annan viktig faktor är om det till exempel i tättbebyggda områden ligger andra elkablar parallellt eller fjärrvärmeledningar nära högspänningskabeln. Då kan spillvärmen från dem påverka högspänningskabeln och på så sätt sänka överföringskapaciteten.

Varför Powercrete® är ett bättre alternativ än sand eller Bentonit

Alternativ till Powercrete® kan vara att använda sand eller Bentonit, men dessa material har inte samma värmeledningsförmåga, enligt Peter Jansson:

– Powercrete är kanske inte förstahandsvalet för det är lite svårjobbat, speciellt när man jobbar på ett visst djup där det behövs spånt etcetera, men det finns faktiskt inget annat material som kommer ner i så låga nivåer av termiskt motstånd. Det är bara Powercrete som klarar av det och då måste man använda det.

Craftors erfarenhet av att använda Powercrete® i projekt

Craftor har använt Powercrete® när de behövt gå ner djupt under annan infrastruktur och när det varit dåliga termiska förhållanden. Senast var i Ellevios projekt ”Beckomberga-Bredäng 400kV” där Powercrete® lämpade sig väl på grund av de svåra yttre förhållandena.