Krossad betong

BIO Recycle - återvunnen betongballast för ett mer hållbart byggande

BIO Recycle (BIO-R) är vår fabriksbetong där en viss andel av ballasten ersätts med återvunnen betongballast. Produkten lämpar sig särskilt väl till hållbart byggande där fokus ligger på att minska användningen av jungfruliga resurser.

Genom att använda BIO-R är du med och skapar cirkulära flöden så att vi sparar på naturresurserna, minskar avfallet från byggindustrin och bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi erbjuder tre olika nivåer inom produktsortimentet: BIO-R5, BIO-R15 och BIO-R25, med 5, 15 respektive 25 % andel återvunnen ballast av total ballastmängd.

Teknisk sammanfattning

Produktsortimentet BIO-R erbjuds med cement typ Bascement eller Anläggningscement FA. Max stenstorlek för BIO-R5, BIO–R15 och BIO–R25 är 16 mm. BIO-R5 kan användas i samtliga exponeringsklasser.

BIO Recycle levereras i följande kombinationer:

BIO-R Hållfasthetsklass Exponeringsklass ÅVB [%] Användningsområden
BIO-R5 Samtliga Samtliga 5 % Överallt
BIO-R15 C25/30, C28/35, C30/37 XC1 15 % Inomhus
BIO-R25     25 % Specialfall. Kontakta oss
för konsultation

Fördelar med BIO Recycle:

Gjutning Ekonomi
Samma hantering som traditionell betong. Cirkulär ekonomi
Återvunna material
Kvalitet Övrigt
Certifierad ballast
Hållfasthetsklass från C25/30 till C30/37
Dokumenterad enligt gällande betongstandard
Hållbart byggande
Beprövad styrka

Visste du att...

Heidelberg Materials återanvänder idag 100 % av processvattnet inom vår betongverksamhet. Dessutom använder vi en stor andel sekundärt material likt flygaska och slagg. Om du dessutom beställer återvunnen
betongballast kan vi beräkna den totala andelen sekundärt och återanvänt material. Hör av dig så hjälper vi dig

Fakta

Vår övriga fabriksbetong

Ladda ner

Så arbetar vi med återvinning och cirkuläritet.