Betongindustri går med i Klimatarena Stockholm för att bidra till en hållbar framtid

December 2022 undertecknade Betongindustri Klimatarena Stockholms klimatlöfte: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030. 

Klimatarena Stockholm är en samverkansplattform för länets klimatomställning. Initiativet syftar till att samordna och effektivisera samverkan mellan företag, kommuner och akademi för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet. 

Som en del av initiativet vill Betongindustri öka sin kunskap om klimatarbetet i länet samt få stöd och inspiration för att genomföra åtgärder och hitta nya samarbetsformer. 

Genom samverkan med andra aktörer i länet vill Betongindustri ta ansvar för att minska sina utsläpp och bidra till en hållbar framtid.

– Genom att gå med i Klimatarena Stockholm blir vi mer konkreta med vårt engagemang för klimatfrågan och tar på så sätt ett steg mot att bli en än mer hållbar aktör i branschen. Genom samverkan och kunskapsutbyte kan vi tillsammans ta ansvar för att nå klimatmålen och skapa en hållbar framtid, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri. 

Även LMF 30

Sedan en längre tid deltar Betongindustri även i LFM30 - ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Det har gett oss möjligheten att nå ut till arkitekter och konstruktörer om vad man kan påverka i tidiga skeden för att minska klimatpåverkan från betong.