Betongindustri blir Heidelberg Materials Betong Sverige och ökar fokuset mot noll nettoutsläpp

Under hösten presenterade Betongindustris koncernbolag HeidelbergCement sin övergång till det nya varumärket Heidelberg Materials. Nu fortsätter utrullningen av varumärket i den globala organisationen, vilket även omfattar dotterbolagen i Sverige. I samband med det förtydligar verksamheten sin klimatstrategi.  

Det nya namnet speglar bredden i hela organisationens produkterbjudande som i Norden, utöver cement, också omfattar betong, ballast samt konstruktion och montage av stål- och betongstommar.  

Att samla alla koncernens bolag och 51 000 medarbetare under ett och samma varumärke är ett steg i den förändring som hela företaget påbörjat, och som handlar om att erbjuda produkter, tjänster och lösningar med mindre klimatpåverkan och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart byggande. 

Sedan ett antal år driver Heidelberg Materials klimatomställningen i cement- och betongbranschen, med flera globalt viktiga projekt på gång i den nordiska regionen, såsom etableringen av CCS-anläggningar för koldioxidavskiljning i cementtillverkningen.

Att hela koncernen nu verkar under ett gemensamt namn, bidrar till ökat fokus i arbetet mot det gemensamma målet: att kunna bygga det framtida samhället utan nettoutsläpp från värdekedjan. Det innebär ett målmedvetet arbete för att minska CO2-utsläppen i egen verksamhet men också med fokus på de utsläpp som genereras i leverantörs- och kundledet. 

Nyckelområden som Heidelberg Materials arbetar med för att lyckas är:

  • Övergång till bioenergi i tillverkning och transport.
  • Elektrifiering och energieffektivitet.
  • Mer resurseffektiv produktion och produktanvändning.
  • Infångning och lagring av koldioxid i cementproduktionen (CCS).
  • Klimatfokus i upphandlingar och kundsamarbeten. 

När det gäller fabrikstillverkad betong så står en fortsatt utrullning av klimatoptimerad Betong, BIO 10-40, i centrum för att minska klimatpåverkan. Ett ökat tjänsteutbud med nya digitala lösningar är en viktig del i vårt bidrag till våra kunders klimatresa.

- Vi bär med oss vår långa och stolta historia när vi nu fortsätter under det nya gemensamma varumärket Heidelberg Materials. Vi tar det här tillfället att samla våra styrkor, och i samverkan med kunder och leverantörer nå målet om att bygga samhället med betydligt mindre klimatpåverkan, säger Per Berglund, vd Heidelberg Materials Betong Sverige.  

För mer information, välkommen att kontakta marknadschef Jonas Axeling: jonas.axeling@heidelbergmaterials.com.   

Stadsvy

Hej framtid!