Betong - Teknisk beskrivning

Produktbeskrivning

Betong innehåller cement, sand, sten, vatten samt eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial. Betongtillverkningen utförs enligt Eurokod 2 och uppfyller SS-EN 206 samt AMA Anläggning. Betongen från Heidelberg Materials samtliga fabriker uppfyller kraven för produktcertifierad betong i tillverkningsklass 1. Betong och bruk kan också fås med cementhaltsgaranti.

Kontakta oss för rådgivning.

Hållfasthetsklasser

Följande betongkvaliteter finns och förekommer i Eurokod 2, SS-EN 206, SS 137003 och i bygghandlingar:

Klass för Lägsta karakteristiska tryckhållfasthet kubhållfasthet f ck, cube MPa

 • C 16/20 20
 • C 20/25 25
 • C 25/30 30
 • C 28/35 35
 • C 30/37 37
 • C 32/40 40
 • C 35/45 45
 • C 40/50 50
 • C 45/55 55
 • C 50/60 60
 • C 54/65 65
 • C 58/70 70

Cement

Betong levereras med följande cement:

 • Byggcement Std P, CEM II/A-LL 42,5 R
 • Bascement Std P, CEM II/A-V 52,5 N
 • SH Std P, CEM I 52,5 R
 • Anl Std P, CEM I 42,5 N – SR3 MH/LA
 • Anl FA, CEM II/A-V 42,5 N – MH/LA/NSR

Konsistens

Konsistens väljs med hänsyn till armeringstäthet, konstruktionens utformning samt vald produktionsmetod och anges i sättmått (± 2 cm). Vi kan leverera konsistens i sättmått från 2 cm till 27 cm. Betong med styvare konsistens levereras endast med cementhaltsgaranti och där konsistensen normalt bestäms med mängden tillsatt vatten. För självkompakterande betong anges konsistensen som flytsättmått.

Ballastgradering

Ballastgradering och maximal kornstorlek väljs med hänsyn till konstruktionens utformning, armeringstäthet, vald produktionsmetod, krympning och nötningsmotstånd. Maximala stenstorlekar är normalt 8, 12, 16 och 27 mm.

Kontakta oss för rådgivning

Hantering

Vid gjutning och efterbehandling hänvisas till SS-EN 13670 och SS 137006. För bästa kvalitet rekommenderar vi härdning genom vattenbegjutning. Vid låga temperaturer, eller andra skäl som inte tillåter vattenbegjutning, bör täckning ske med plastfolie eller isolerande betongtäckningsmaterial. En bra membranhärdare kan vara ett alternativ till vattenbegjutning.

I vår betong ingår cement, där järnsulfat är tillsatt för att kraftigt minska risken för uppkomst av kromallergi. Färsk betong ska förvaras oåtkomligt för barn och är farligt att förtära. Massan är starkt alkalisk och reagerar frätande på oskyddad hud och ögon, vilket kan leda till allvarliga skador. För fullständig information och skyddsanvisningar, läs vårt varuinformationsblad. Med varje lass betong anger en följesedel bland annat betongens kvalitet.

Bearbetning/vibrering

Den färska betongmassan kräver vibrering för att fylla ut gjutformen och omsluta armeringsjärnen. Viktigt är att vibreringen anpassas till betongens konsistens. För mycket vibrering separerar betongen. Du får omfattning och annan vägledning i Betonghandboken, Arbetsutförande (Svensk Byggtjänst). För att avsevärt underlätta hanteringen på arbetsplatsen kan självkompakterande betong väljas. Den omsluter armeringen och fyller ut formen helt utan vibreringsinsats. 

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!

Exponeringsklasser, byggvarudeklaration, säkerhetsdata etcetera.

Till teknisk produktinformation