Baltic Sea Science Center på Skansen

Det fem våningar höga huset Baltic Sea Science Center ska sätta fokus på Östersjön ur både ett habitat-, forsknings- och miljöperspektiv. I huset finns bassänger, forskningslokaler och en akvarietunnel där stora rovfiskar simmar omkring strax ovanför besökarnas huvuden. I utställningsdelen lyfts Östersjöns främsta utmaningar fram: miljögifter, fiske och övergödning.

Akvariedelarna, som är husets mest exponerade ytor, är byggda med en platsgjuten betongstomme. Husets översta delar har en stomme av stål och betong och fasaden består av betong, glas och trä.

Den största utmaningen för Betongindustri har varit att svara upp mot de krav som beställaren ställt på vattentäthet och hållfasthet. Moment så som att gjuta in fönster till bassänger har varit utmanande men resultatet är alla nöjda med.

– Det här är ett oerhört viktigt projekt för oss och vi är glada att ha fått den uppbackning som behövts från så många håll, säger Skansens chef John Brattmyhr. Ett stort tack riktar vi till Betongindustri som sett till att Baltic Sea Science Center har blivit en så vacker och funktionell byggnad.

Totalt har Betongindustri levererat 1300 kubikmeter betong.

Betongindustris åtagande: 

Projektägare: Skansen

Entreprenör: SH Bygg
Färdigställt: 2019
Levererande distrikt: Stockholm

 

Plats

Skansen Djurgårdsslätten 49-51
115 21 Stockholm (Sverige)