Återvinning av restbetong sparar råmaterial och miljö åt Betongindustri

Under våren har Betongindustri startat arbetet med att systematiskt omhänderta, krossa och leverera restbetong som ny ballast helt bestående av återvunna råmaterial.

Från en last med fabriksbetong blir det ibland över betong som inte förbrukats. Nu har Betongindustri funnit ett sätt att tillvarata det materialet. Det blir mindre mängder för deponi samtidigt som det innebär mindre åtgång av jungfruligt råmaterial för nya produkter. Den krossade restbetongen kan nämligen ersätta fem procent jungfrulig ballast i den nya betongen.

Överbliven restbetong som lagts på hög inför krossning.

Restmaterialet, betong som blivit kvar i bilarna efter leverans, hämtas regelbundet från Betongindustris fabriker i Hammarby, Ulvsunda, Sollentuna och Värtan. Betongen körs därefter till Betongindustris fabrik i Tumba där den stelnar och lagras.

En krossanläggning har installerats på området som efter hand krossar upp betongen i fraktionen 0-16 som är en stenstorlek som fungerar för många syften. Krossen har även kompletterats med kraftiga magneter som drar ut metallfibrerna, så kallad fiberarmering, som finns i stor del av betongen.

Restbetongen har krossats till en ballast av god kvalitet. Den kan idag ersätta fem procent av ballatsmaterialet i ny betong.
Per Berglund, vd.

– Vi har ett ansvar i att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, och det här är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan hushålla med både råmaterial, miljö och ekonomi, säger Per Berglund, vd för Betongindustri. 

Transportbesparing

Arbetssättet sparar även på mängden transporter.

Tidigare kördes restbetongen till systerbolaget Jehander i Enhörna fyra mil bort, som efter krossning kunde använda den som fyllnadsmaterial vid efterbehandling av sin täkt.

Tack vare krossanläggningen i Tumba halveras nu körsträckan och bilen går inte tom tillbaka utan tar med sig kross tillbaka till betongfabriken. Samtidigt används materialet in i ny betong vilket ger ett högre förädlingsvärde.

Planen är att stegvis införa arbetssättet med användandet av materialet på alla fabrikerna i Stockholmsområdet. 

Ladda ner

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet

Jonas Axeling Ebba Örwall Lovén. Jonas Axeling, utvecklingsingenjör och Ebba Örwall Lovén, kvalitets- och miljöchef studerar det krossade materialet i Tumba.

Ballast 016 av restbetong.

Restbetong 2.

Restbetong 3.