Mkula Hospital

Årets julgåva går till att effektivisera sjukvård i Tanzania

God sjuk- och hälsovård är en förutsättning för att bekämpa fattigdom, men en svag ekonomi och snabbt växande befolkning i Tanzania sätter press på sjukvårdssystemet och sjukhusens kapacitet att tillhandahålla säker och bra sjukvård.

Det behövs utbyggd infrastruktur inklusive byggnader, vatten, avfallshantering och energi för att det ska fungera. Därför har Heidelberg Materials Sweden beslutat att årets julgåva går till att stödja Mkula Hospital i Mkula by i norra Tanzania.

Stödet till Mkula Hospital ingår i projektet Healthy Hospitals som är ett långvarigt program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE). Syftet med programmet är att stödja sjukhus som står inför infrastrukturella utmaningar som begränsar deras kapacitet att tillhandahålla säker hälsovård.

Genom att hitta hållbara och effektiva tekniska lösningar ökar EWB-SWE på detta vis tillgången till tillfredsställande sjukvård och minskar dödligheten. Programmet Health Hospitals startade 2015 i Tanzania på Kolandoto Hospital.

Om vårt partnerskap med Ingenjörer utan gränser (EWB-SE)

Under 2020 inledde Heidelberg Materials Sweden, där Betongindustri ingår, ett partnerskap med organisationen Ingenjörer utan gränser.

Målet med samarbetet är att skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen genom utveckling av infrastruktur.

Medarbetare inom Heidelberg Materials Sweden inklusive dotterbolagen, kan delta som experter i projekt avseende hållbar konstruktion i utvecklingsländer.

Utöver dessa löpande insatser vill de svenska bolagen inom koncernen ge årets julgåva till Ingenjörer utan gränser. På så sätt förstärker vi vårt samarbete för ett hållbart samhällsbyggande världen över.

Om Heidelberg Materials
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuds byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Koncernen har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser.

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Bild från projektet Healthy Hospitals, ett program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE).

Bild från projektet Healthy Hospitals, ett program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE).

Bild från projektet Healthy Hospitals, ett program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE).

Bild från projektet Healthy Hospitals, ett program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE).

Bild från projektet Healthy Hospitals, ett program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE).