Nygjutet nr 2 2017

Givande praktik för kommande betongingenjörer

Nabil Tawfik och Harem Hamad utbildar sig till betongingenjörer vid Företagsekonomiska institutet. Den sex månader långa praktikperioden gör de hos Betongindustri.

Vid det här mötet arbetar de med att tillverka provkroppar av sprutbetong vid Implenias arbetsplats för Förbifart Stockholm i Vällingby. Provkropparna, som består av den sprutbetong som ska användas i tunnlarna, ska brandprovas vid Statens Provningsanstalt i Borås.

Nabil Tawfik har en bakgrund som ingenjör i Egypten och Harem Hamad har under flera år arbetat som byggnadsarbetare.

– Utbildningen är bra och bred inom betongområdet. Det roligaste och mest intressanta tycker jag ändå är den praktiska delen av utbildningen. Under en period arbetade jag som provtagare på olika arbetsplatser och under en annan period jobbade jag på laboratoriet vid Betongindustris Hammarbyfabrik, säger Nabil Tawfik.

Att under utbildningen blanda teoretiska studier med praktiskt arbete tycker jag är väldigt givande, säger Harem Hamad (till vänster), här med kollegan Nabil Tawfik, vid arbetet med att
bygga gjutformarna för provkropparna.

Praktikformen kallas LIA – Lärande I Arbete, och då följer man arbetsplatsens vanliga arbetstider. Målet med LIA är att den studerande med hjälp av praktisk handledning ska kunna koppla samman sin teoretiska kunskaper från lektionstimmarna med den framtida yrkesrollen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna axla ett reguljärt arbete direkt och självständigt kunna ta sig in och verka på arbetsmarknaden.

– Under praktikperioden får de prova på alla olika moment inom betongarbetet men merparten av det som Nabil och Harem arbetar med här handlar om gjutningen av provkroppar, där de får ta ansvar för allt från att planera och bygga formar till att beställa den betong som ska användas, säger Jonas Carlswärd, Chef Teknik & Provning och handledare från Betongindustris sida.

Läs hela artikeln i senaste numret av Nygjutet - se pdf i högermarginalen.
 

Fakta

Betongingenjör – material är en yrkeshögskoleutbildning som anordnas på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningen sker i nära samarbete med arbetslivet. Efter utbildningen har den studerande fått kunskaper om materialteknik inom områdena cement, betong och reparationsmaterial och kunskap om byggteknik, gällande bland annat formbyggnad, armeringsinläggning och gjutning. Utbildningen ger även kunskap om regelverk och material- och utförandestandarder, samt provningsmetoder och appliceringssätt. Den ger också kunskap inom statik och hållfasthetslära samt regler för upphandling, projektering, kontroll och dimensionering.

Ladda ner