Nygjutet nr 1 2018

Betong är hållbart

Anders Knutsson, vice vd Betongindustri.

Betong håller länge och är också hållbart i ett livcykelperspektiv. För oss på Betongindustris sida är detta en viktig fråga inför framtiden. Därför engagerar vi oss bland annat genom att sitta med i olika utskott och diskutera med våra kunder hur vi tillsammans skall få till ett hållbart byggande.

Själv sitter jag med i Svensk Betongs styrelse där vi lägger fram riktlinjer för betongbranschen. Det är en mycket viktig branschförening där vi betongtillverkare kan stå enade om hur vi skall jobba med ett klimatsmart byggande i framtiden. Tillsammans med cementindustrin måste vi komma fram till vår nollvision som innebär att branschen ska vara koldioxidneutral år 2030. Detta ställer stora krav både på oss tillverkare och på våra leverantörer. Utmaningen omfattar såväl våra leveranser, material till våra fabriker samt uttransporterna av betongen. Idag så har vår bransch lyckats med att sänka koldioxidbelastningen med 20% mot tidigare år. Andra områden som vi arbetar med för att få ner belastningen omfattar t.ex. modernisera vår bilflotta med trailerbilar som kan lasta den dubbla volymen mot normala betongbilar. Vi har också som mål att använda allt överskottsvattnet från våra tvättanläggningar till betongtillverkningen. Vi ser över våra recept så att vi inte slösar med bindemedel och vi genomför receptoptimering. Vi har även haft träffar där alla inom Betongindustri har fått möjlighet att komma med tankar och idéer inom hållbarhetsområdet.
Vi inom Betongindustri tar ett ansvar för vår framtid. Ni som vill läsa mer om ”Betong och klimat” hör av er till oss eller gå in på Svensk Betongs hemsida och ladda ner broschyren. www.svenskbetong.se

Med hopp om en skön sommar Anders Knutsson vVD Betongindusri AB

Ladda ner