Exponeringsklasser

Ett hjälpmedel vid beställning

Exponeringsklasserna (pdf) delar upp nedbrytningsmekanismerna för olika typer av miljöer.

Beroende på vilken omgivning betongkonstruktionen kommer att befinna sig i, kan du enkelt se vilken beteckning som ska anges när du beställer.

Betongindustri tillhandahåller fabriksbetong till samtliga exponeringsklasser. För frågor kontakta våra Tekniska säljare eller rådgivare

Exponeringsklasser, byggvarudeklaration, säkerhetsdata etcetera.

Till teknisk produktinformation