Byggvarudeklaration

Krav på färsk och hårdnad fabriksbetong

Fabrikstillverkad betong används i en stor mängd olika applikationer. Den härdade betongen finns i olika miljöer och utsätts för skilda miljöbelastningar och varierande belastningskrav. Dessutom kan speciella krav ställas på den färska betongmassan ifråga om till exempel bearbetbarhet, max stenstorlek och temperatur.

För att möta de skiftande kraven på betongmassan har Betongindustri ett hundratal recept. Det är praktiskt taget omöjligt att ha byggvarudeklarationer för varje enskild produkt och att uppdatera dem vid varje receptändring.

Vår byggvarudeklaration följer därför den gemensamma deklarationen för all färsk och hårdnad betong enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd.

Exponeringsklasser, byggvarudeklaration, säkerhetsdata etcetera.

Till teknisk produktinformation